Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

PERSBERICHT: Wijnliefhebber kiest meerdere aankoopkanalen om verschillende redenen

< terug

27 september 2010

Vandaag zijn de onderzoeksresultaten bekendgemaakt van het nieuwe marktonderzoek kanaalkeuze onder wijnshoppers. De resultaten werden gepresenteerd op het jaarlijkse vaksymposium Wijn & Marketing in het Bel Air Hotel te Den Haag.

In de periode maart tot en met juli 2010 heeft Adfontes Marketing op opdracht van het Productschap Wijn zowel kwalitatief als kwantitatief marktonderzoek gedaan onder wijndrinkers. Er zijn interviews gehouden met wijndrinkers in de vorm van focusgroepen. De focusgroepen waren samengesteld op basis van leeftijd en geslacht. Dit resulteerde in totaal 10 verschillende categorieën waarmee belangrijk inzicht kon worden verkregen in het shoppergedrag van wijndrinkers. Vervolgens is er online een vragenlijst uitgezet. Wijndrinkers zijn via een diversiteit aan kanalen benaderd om aan de enquête mee te doen. In totaal hebben zo'n 1250 wijndrinkers meegedaan aan het onderzoek.

De belangrijkste resultaten op een rij:

Onder de wijndrinkers in het onderzoek is het opleidingsniveau zeer hoog. Zeker tweederde van de respondenten heeft een HBO-opleiding of hoger genoten. Meer dan 90% van de ondervraagden drinkt minimaal een keer per week wijn. Dit percentage ligt voor mannen aanzienlijk hoger dan voor vrouwen. 50% van de respondenten geeft aan dagelijks wijn te drinken. De favoriete kleur wijn bij beide geslachten is rood. Tweederde van alle respondenten verkiest krachtige rode wijn boven fruitige rode wijn. De respondenten kunnen worden getypeerd als wijnliefhebbers: consumenten waarvoor wijn een belangrijke productcategorie is die zij frequent consumeren en waarvoor zij met zorg een aankoopkanaal uitkiezen. Gemiddeld kopen de wijnliefhebbers bijna 17 flessen per keer (mannen 21 en vrouwen 10). Men besteedt gemiddeld €8,53 aan een fles wijn.

Onder vrouwen ligt het aandeel wit, mousserend en rosé wijn in hun totale consumptie in vergelijking met mannen hoger. 60% van de rosé wijn en ruim 65% van de mousserende wijn wordt door vrouwen geconsumeerd, jonge vrouwen in de leeftijdscategorie 18-34 jaar spelen hierin een belangrijke rol. Zoete rosé is onder vrouwen in de leeftijds-categorie 18-35 jaar favoriet, de rest van de vrouwen en mannen verkiest droge rosé.

Bij de aankoop van wijn speelt het druivenras een grote rol. Voor mannen geldt dit des te meer, ruim 80% van de mannen let op het druivenras bij de aankoop van wijn. Bij vrouwen geldt dit voor 60%. In populariteit is de rode druivensoort Syrah (Shiraz) de Cabernet Sauvignon voorbij gestreefd. De populariteit van de witte druivensoort Sauvignon Blanc is intussen gelijk aan die van Chardonnay. Naast het druivenras speelt ook het land van herkomst bij de aankoop van wijn een zeer grote rol; 75% van alle mannen geeft aan hier altijd op te letten. Voor vrouwen geldt dit voor 50%. Het herkomstland Frankrijk blijft favoriet en wordt genoemd door ruim een kwart van de respondenten, gevolgd door Italië (18%) en Spanje (13%).

Bijna de helft van de vrouwen in de leeftijd van 18-24 jaar koopt hun wijn meestal in de supermarkt. Dit geldt voor een kwart van de mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat in de volgende leeftijdscategorie van 25-34 jaar de overstap gemaakt wordt naar de wijnspeciaalzaak en de slijterij. De helft van alle mannen en vrouwen in deze leeftijdscategorie koopt zijn wijn in de speciaalzaak of slijterij. Gemiddeld kopen de respondenten bij 2,1 verschillende aankoopkanalen.

Voor eenderde van de respondenten geldt dat zij van te voren al weten dat zij wijn zullen gaan kopen. Voor meer dan 90% geldt dat zij meestal al weten welke soort/kleur wijn zij gaan kopen. Dit betekent dat wijnaankoop onder deze doelgroep geen impuls- maar overwegend doelgerichte beslissing is.

Internet als aankoopkanaal voor wijn is vooral favoriet bij mannen in leeftijd van 35-64 jaar. Onder vrouwen is internet hiervoor minder populair. Voor alle respondenten zijn de belangrijkste redenen om wijn via internet te kopen: aanbiedingen, gemak en wijnen die niet in de winkel zijn te vinden. De belangrijkste redenen om geen wijn via internet te kopen zijn omdat het onpersoonlijk/ontastbaar is en de ongunstige bezorgtijden.

De respondenten noemen verschillende redenen om wijn te kopen en kiezen hiervoor verschillende aankoopkanalen. De supermarkt wordt voornamelijk gekozen om wijn te kopen om zelf op te drinken of voor een informeel etentje. Slijterij en wijnspeciaalzaak scoren hoog als aankoopkanalen voor wijn als het gaat om bijzondere etentjes thuis, de feestdagen en voor wijn als cadeau. Wijnliefhebbers die hun voorraad aanvullen doen dat vooral bij groothandel en via het internet, maar ook bij wijnspeciaalzaak en slijterij. De reden om iets nieuws te proberen scoort hoog bij de aankoopkanalen supermarkt, wijnspeciaalzaak en internet. In het algemeen geldt voor alle respondenten dat genieten de belangrijkste reden is om wijn te drinken. In alle verkoopkanalen wordt dit genoemd. Met de reden om de maaltijd compleet te maken, scoort de wijnspeciaalzaak als aankoopkanaal het hoogst. Men drinkt ook wijn om tot rust te komen, hierbij scoren de slijterij en de wijnspeciaalzaak als verkoopkanaal hoog.

Bij alle respondenten is de wijnkennis hoog, echter mannen achten zichzelf meer wijnkenner dan vrouwen. De mannen in de leeftijd van 35-49 jaar dichten zichzelf de meeste wijnkennis toe. Ook de betrokkenheid van respondenten bij wijn is hoog. Opvallend is de relatief hoge betrokkenheid van mannen in de leeftijd van 18-24 jaar. Op het gebied van wijn-spijscombinaties is de betrokkenheid van alle respondenten hoog. Vrouwen zijn meer betrokken bij wijn-spijscombinaties dan bij wijn in het algemeen.

Alle verkoopkanalen zijn door de respondenten beoordeeld op verschillende aspecten. In de slijterij en wijnspeciaalzaken wordt een deskundig advies verwacht over wijn-spijscombinaties. Voor deze kanalen ligt nog een taak om vrouwen te bereiken en overtuigen naar de winkel te komen om wijn te kopen. Het verkoopkanaal internet wordt door mannen en vrouwen geheel verschillend gepercipieerd. Mannen verwachten via internet een grote keuze in duurdere wijnen te vinden, vrouwen daarentegen verwachten juist wijn met een lage prijs te vinden. Alle verkoopkanalen worden door de respondenten geschikt geacht als kanaal om wijn te kopen en worden allen ongeveer even betrouwbaar geacht. De respondenten laten zich in het algemeen zeer positief uit over internetwijnwinkels. Internet lijkt zich een plek te hebben verworven als volwaardig aankoopkanaal voor wijn. Voor de wijnspeciaalzaak geldt dat deze als aankoopkanaal het meest wordt aanbevolen aan vrienden en kennissen.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer info:
Productschap Wijn
Josée van Rooij
T 070-3708347
M 06-20247208
E josee@wijn.nl