Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

PERSBERICHT SCRIPTIEPRIJS WIJN 2007 UITGEREIKT

< terug

2 oktober 2007

Den Haag, 2 oktober 2007

Gisterenmiddag is tijdens het Symposium Wijn & Marketing 2007, gehouden in het World Forum Convention Center in Den Haag onder grote belangstelling van wijnimporteurs en vakpers de ScriptiePrijs Wijn 2007 uitgereikt aan Marianna Markantoni. De titel van haar scriptie luidt: "Group Initiatives and Individual Winegrowers in the Netherlands". De prijs werd uitgereikt door de heer mr. Hans N. Burghoorn, secretaris van het Productschap Wijn.

De scriptie van Marianna is een gedegen onderzoek naar de ontwikkelingen in de Nederlandse wijnbouw. De scriptie is gejureerd door bestuurs-, en commissieleden van het Productschap Wijn, te weten: Rob Berkers, Wil A.J. van Dijk, mr. Hans N. Burghoorn, Hubrecht Duijker en drs. André Sauerbier onder het voorzitterschap van dr. Henk F.J. Hendriks.

De jury was unaniem van mening dat de scriptie van Marianna een zeer goed overzicht geeft van de huidige status van wijnbouw in Nederland. "Het is een uniek werkstuk waarmee als je als startende wijnbouwer in Nederland heel goed aan de slag kunt. De scriptie las als een jongensboek", aldus de jury. Verder waren zij onder de indruk van de gebruikte topografische kaartjes en druifprofielen in haar scriptie. Marianna heeft haar scriptie geschreven in het kader van haar opleiding aan de Universiteit van Wageningen, Management of Agro-ecological Knowledge and Social Changes

Marianna wint met de ScriptiePrijs Wijn een bedrag van 1500 euro en een wijnopleiding.

De ScriptiePrijs Wijn is een initiatief van het Productschap Wijn. Met het instellen van een jaarlijks toe te kennen prijs voor de beste scriptie over het onderwerp wijn wil het productschap belangstelling van hoogopgeleiden wekken voor de wijnsector.

De ScriptiePrijs Wijn 2008 staat open voor alle studenten aan Nederlandse Universiteiten en Hoge Scholen.

Vanaf vandaag is de scriptie van Marianna Markantoni en van de andere genomineerden te raadplegen en te downloaden via de website http://www.wijnnfo.nl/, tabblad Scholing/cursussen, onderwerp: ScriptiePrijs Wijn.

Voor meer informatie:

Productschap Wijn
T 070-3708347
E pw@wijninfo.nl
http://www.wijninfo.nl/, thema: ScriptiePrijs Wijn