Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

Persbericht ScriptiePrijs Wijn 2006 uitgereikt

< terug

3 oktober 2006

Gisteravond is tijdens het Symposium Wijn & Marketing, gehouden bij Rabobank International in Utrecht, onder grote belangstelling van wijnimporteurs en vakpers de 1e ScriptiePrijs Wijn uitgereikt aan Maurits Terheijden. De titel van zijn scriptie luidt: “Het succes van de Nieuwe Wereld verklaard”. De prijs werd uitgereikt door de secretaris van het Productschap Wijn, de heer mr. J.N. Burghoorn.
 
De scriptie van Maurits geeft het verschil weer tussen het strategische management en de marketing van wijn tussen de zogenaamde oude en nieuwe wijnlanden. In zijn scriptie gaat hij in op de zes verschillende kritieke succesfactoren van de nieuwe wijnlanden die zijn veroorzaakt door verschillend gebruik van de marketingfacetten. “In Europa is nog niet veel activiteit op dit gebied. Zolang bijvoorbeeld de Franse producenten bij elke crisis geholpen worden door hun overheid worden er weinig incentives afgegeven voor een structurele hervorming.” aldus Maurits Terheijden. Hij heeft zijn scriptie geschreven in het kader van zijn opleiding aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.
 
De scriptie is gejureerd door bestuurs-, en commissieleden van het Productschap Wijn,
te weten: Rob Berkers, Wil A.J. van Dijk, mr. Hans N. Burghoorn, Hubrecht Duijker en 
drs. André Sauerbier onder het voorzitterschap van dr. Henk F.J. Hendriks.
De jury was unaniem van mening dat de scriptie van Maurits actueel en relevant voor de wijnbranche is. Verder waren zij onder de indruk van het gebruikte bronnenmateriaal en de vele diepgaande interviews die hij in het kader van zijn scriptie heeft gehouden met bekende wijnprofessionals uit de hele wereld.
 
Maurits Terheijden wint met de ScriptiePrijs Wijn een bedrag van 1500 euro en een wijnopleiding.
 
De ScriptiePrijs Wijn is een initiatief van het Productschap Wijn. Met het instellen van een jaarlijks toe te kennen prijs voor de beste scriptie over het onderwerp wijn wil het productschap belangstelling van hoogopgeleiden wekken voor de wijnsector.
 
De ScriptiePrijs Wijn 2007 staat open voor alle studenten aan Nederlandse Universiteiten en Hoge Scholen.
Voor meer informatie:
 
Productschap Wijn
T 070-3708347
I www.wijninfo.nl, thema: ScriptiePrijs Wijn