Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

PERSBERICHT: Productschap Wijn introduceert ‘Productschap Wijn Marketing Awards'

< terug

14 augustus 2008

Op maandag 29 september a.s. organiseert het Productschap Wijn voor de derde keer het Symposium Wijn & Marketing voor wijnimporteurs, producenten en vakpers. Tijdens dit symposium introduceert het Productschap Wijn de ‘Productschap Wijn Marketing Awards'. Met het instellen van deze jaarlijks toe te kennen ‘awards' voor de beste marketinginspanningen in de Nederlandse wijnbranche wil het productschap ontwikkeling van het marketingdenken in de wijnbranche stimuleren. Nederlandse wijnimporteurs, -handelaren en -agenten kunnen marketingcases uit de eigen praktijk indienen waarmee ze meedingen naar de verschillende awards. Op 29 september a.s. wordt symbolisch de eerste ‘Productschap Wijn Marketing Award' uitgereikt aan een bekend wijnpersoon die zich op marketingvlak heeft onderscheiden binnen de wijnbranche. Tijdens het Symposium Wijn & Marketing van 2009 zullen voor de eerste keer awards voor ingezonden cases worden uitgereikt. De cases worden daarvoor door een vakjury beoordeeld.

Het Productschap Wijn is op verzoek van de Nederlandse wijnsector ingesteld en heeft als wettelijke taak het gezamenlijk belang te behartigen van de gehele wijnbranche. Het Productschap Wijn fungeert als platform voor de ondernemers in de sector. De introductie van de ‘Productschap Wijn Marketing Awards' sluit aan bij andere activiteiten die het productschap reeds initieerde om de ontwikkeling van het marketingdenken in de wijnbranche te stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie van het jaarlijkse Symposium Wijn & Marketing voor wijnimporteurs, producenten en vakpers.

In aanloop naar de introductie van de ‘Productschap Wijn Marketing Awards' op 29 september 2008 zal een vakjury worden samengesteld en worden procedure, deelnamevoorwaarden en beoordelingscriteria vastgelegd. De ‘Productschap Wijn Marketing Awards' krijgen een vaste plek op de website van het productschap (http://www.wijninfo.nl/), alle informatie over de awards is daar vanaf 1 oktober 2008 voor eenieder inzichtelijk. Van 1 november 2008 t/m 31 juli 2009 kunnen marketingpraktijkcases volgens vaste richtlijnen bij het productschap worden ingediend. Een vakjury bestaande uit deskundigen op het gebied van marketing en de wijnbranche zal de ingezonden cases na de sluitingsdatum volgens de vastgelegde criteria beoordelen. Op het Symposium Wijn & Marketing 2009 zullen de ‘Productschap Wijn Marketing Awards' voor ingezonden cases voor de eerste keer worden uitgereikt. De ‘Productschap Wijn Marketing Awards 2009' worden onder andere uitgereikt in de categorie 'Beste Productintroductie', 'Beste Promotiecampagne' en ‘Beste Innovatie'.

Elke Award bestaat uit een bokaal en een oorkonde.

De ‘Productschap Wijn Marketing Awards' worden mede mogelijk gemaakt door: JFHillebrand Global Beverage Logistics en Rabobank.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie:

Productschap Wijn
Josée van Rooij
T 070-3708347
E pw@wijninfo.nl
http://www.wijninfo.nl